Slowacja Wypoczynek


Powiat Pieszczany
January 19, 2009, 1:06 pm
Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, Słowacja, Travel, Wakacje, World

Powiat Pieszczany (słow. Okres Piešťany) – słowacka jednostka podziału administracyjnego znajdująca się w kraju trnawskim. Powiat Pieszczany zamieszkiwany jest przez 63 927 obywateli (w roku 2002) i zajmuje obszar 381 km². Średnia gęstość zaludnienia wynosi 167,79 osób na km². Miasta: Vrbové i powiatowe Pieszczany.Tatrzański Park Narodowy
December 17, 2008, 11:14 am
Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, Słowacja, Travel, Wakacje, World

Tatrzański Park Narodowy (słow. Tatranský národný park, TANAP) – słowacki odpowiednik polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, który powstał 1 stycznia 1949 r. Tatrzański Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym na Słowacji.

TANAP obejmuje część Tatr Wysokich (Vysoké Tatry) z najwyższym szczytem Tatr, Gerlachem (2655 m n.p.m.), Tatr Zachodnich (Západné Tatry) i Tatr Bielskich (Belianske Tatry). Powierzchnia parku wynosi 73 800 ha. Do głównych zadań TANAP-u należą:

  • zachowanie pierwotnego stanu środowiska naturalnego poprzez wszechstronną ochronę
  • kierowanie wykorzystaniem gór do celów rekreacyjnych, leczniczych i sportowych.

W roku 1993 r. TANAP i TPN zostały uznane przez UNESCO za rezerwat biosfery, międzynarodowy obszar o światowym znaczeniu. Siedzibą TANAP-u jest Tatrzańska Łomnica (Tatranská Lomnica). Znajdują się tu władze administracyjne parku, biura Lasów Państwowych TANAP-u, instytut badawczy i Muzeum TANAP-u.Bratysława
October 28, 2008, 11:44 am
Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, Słowacja, Travel, Wakacje, World

Bratysława – stolica i największe miasto Słowacji, 425 tys. mieszkańców (2005). Miasto leży nad Dunajem, przy granicy z Węgrami i Austrią, zaledwie 60 km od Wiednia, do którego można dojechać w około godzinę korzystając z częstych połączeń autobusowych, czy kolejowych. 9 km na północny wschód od miasta położony jest port lotniczy im. Milana Rastislava Štefánika.

Stolica Słowacji jest jednym z najgęściej zaludnionych miast Europy Środkowej. Jest to największy ośrodek przemysłowy, kulturalny i naukowy Słowacji.

Duży wpływ na Bratysławę mieli Węgrzy i Austriacy. Zmieniała się również nazwa miasta, niektóre z nazw używane były równocześnie aż do I wojny światowej, do dziś Pressburg jest oficjalnie niemiecką alternatywą Bratysławy, Pozsony węgierską, Prešporok starą nazwą słowacką a Prešpurk starą nazwą czeską, zaś romska nazwa miasta to Pożoma albo Braťislawa.Bardejów
August 12, 2008, 4:26 pm
Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, Słowacja, Travel, Wakacje, World

W 1986 r. Bardejów jako pierwsze miasto ówczesnej Czechosłowacji otrzymał europejski złoty medal za ochronę zabytków, a w 2000 r. znalazł się na liście UNESCO.

Pierwsza wzmianka o Bardejowie pochodzi z 1241 r. W 1247 r. w osadzie Terra Bartfa był już klasztor Cystersów i kościół św. Idziego, a w 1376 r. przyznano jej przywileje wolnego miasta królewskiego. W tym czasie, dzięki położeniu przy szlakach czarnomorskich, miasto stało się jednym z najpotężniejszych ośrodków Górnych Węgier. Szczyt potęgi Bardejowa, zwanego wtedy Bártfa lub Bartfeld, przypada na XV stulecie, kiedy królowie, również polscy, udzielali mu licznych przywilejów, a w mieście kwitł handel i rzemiosło. Bogactwo i stabilizacja zaowocowały wielkimi inwestycjami budowlanymi, do których należał kościół parafialny św. Idziego, ratusz, gimnazjum humanistyczne, a także rozbudowa murów miejskich w solidny system fortyfikacji, bodaj najdoskonalszy na obszarze Górnych Węgier.

XVI w. był dla Bardejowa okresem wyjątkowego rozkwitu wartości duchowych, na co wielki wpływ miała reformacja. Mieszkaniec Bardejowa Leonard Stöckel w 1549 r., a więc zaledwie w 20 lat po ukazaniu się Wielkiego katechizmu Marcina Lutra, opracował główne zasady luteranizmu dla miast wschodniosłowackich (Confessio Pentapolitana), wydane w 1560 r. w trzech językach – niemieckim, węgierskim i po łacinie. Był także rektorem bardejowskiego gimnazjum i organizatorem szkolnego teatru, przedstawiającego misteria religijne – pierwsze formy teatralne na Słowacji. Biblioteka parafialna została udostępniona do użytku społecznego, stając się pierwszą na Węgrzech biblioteką publiczną.Ulica Hlavná
June 2, 2008, 9:11 am
Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Holidays, Hotel, Lifestyle, News, Photo, Słowacja, Travel, Wakacje, World

Wśród reprezentacyjnej, w większości barokowej, klasycystycznej i historyzującej zabudowy wyróżnia się parę gotyckich kamienic (pod nr. 65 tzw. Levočský dom z XV w. – najstarszy zachowany świecki budynek w mieście, a kilka kroków dalej, obok kościoła Jezuitów, piętrowa kamieniczka z kamiennym wykuszem), pałac biskupi (nr 28) z barokowo-klasycystyczną fasadą, okazały empirowy pałac Forgáchów (nr 10) czy dawny ratusz (nr 59), dziś biblioteka.

Ulica otoczona eleganckimi sklepami i kafejkami jest ulubionym miejscem spotkań i spacerów mieszkańców. Hlavná proponuje również inne, bardziej nieoczekiwane atrakcje. Na jej południowym odcinku znajduje się kilka zejść pod ziemię do niezwykłego skansenu archeologicznego z zakonserwowanymi szczątkami średniowiecznych fortyfikacji i systemem miejskiej kanalizacji. Po stronie północnej środkiem promenady płynie szumiący potok, nad którym poprzerzucano maleńkie kładki. Jest to wspomnienie po średniowiecznym cieku, który opływał niegdyś z dwóch stron katedrę. W miejscu, gdzie potok chowa się pod ziemią, stoi żelazny posążek smoka.Żylina
April 14, 2008, 2:38 pm
Filed under: Adventure, Culture, History, Holiday, Hotel, Lifestyle, Photo, Słowacja, Travel, World

Stolica Górnego Poważa Żylina (Žilina) u zbiegu Wagu, Kysuczy i Rajčianki, to największy ośrodek północno-zachodniej Słowacji i ważne centrum przemysłowe i uniwersyteckie.

Do rangi najważniejszych atrakcji turystycznych awansowało pięknie odnowione śródmieście i najdłuższa piesza promenada w kraju (początek przy dworcu kolejowym; biegnie ul. Národną, Nám. A. Hlinku, Farskimi schodami, Farską na Mariánske nám., dalej Bottovou na Štúrovo nám. i ul. A. Bernoláka). Turyści zaglądają tu rzadko.

Badania archeologiczne dowodzą obecności Słowian na terenach dzisiejszego miasta już w V w. Pierwsza wzmianka o osadzie terra de Selinan pochodzi z 1208 r. W 1321 r. Karol Robert Andegaweński udzielił Żylinie przywilejów wolnego miasta królewskiego, potwierdzonych m.in. przez Władysława Jagiellończyka w 1497 r. W 1381 r. król Ludwik Węgierski wydał kolejny przywilej, zrównujący prawa niemieckich i słowackich obywateli miasta. Z XIV w. pochodzi bezcenna Księga Żylińska, zawierająca pierwszy zapis w języku słowackim z 1451 r. (przechowywana w miejskim archiwum). W 1542 r. w mieście, zwanym wtedy Zsolna, działało gimnazjum, a sto lat później założono pierwszą drukarnię. Od czasów reformacji Żylina należała do najsilniejszych ośrodków protestantyzmu na terenie Górnych Węgier, czerpiąc bogactwo z rzemiosła, zwłaszcza włókiennictwa, rozwijającego się od XVI w.

Żylina zapisała się jako centrum ruchu narodowowyzwoleńczego Słowaków: w czasie Wiosny Ludów oddzia- ły słowackie walczyły przeciw powstańcom węgierskim, a w 1849 r. na żylińskim rynku L. Štúr i J. Hurban wzywali rodaków do walki o niepodległość. Prawie sto lat później w tym samym miejscu przemawiał kontrowersyjny wódz Słowaków ksiądz Tiso, który 6 października 1938 r. ogłosił niepodległość Słowacji, sojusznika hitlerowskich Niemiec. Po wojnie rozwój Żyliny został zahamowany przez politykę Pragi. Stagnacja trwała do 1990 r.

Dzisiaj Żylina jest bogatym miastem, czego najbardziej spektakularnym przejawem jest kompleksowa rekonstrukcja zabytkowego centrum oraz budowa zapory wodnej na Wagu.Słowacja

Słowacja to bliski, dobrze zagospodarowany pod względem turystycznym kraj. Tatry oraz Beskidy stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku. Jeżeli dodamy do tego urzekające widoki gór, malownicze jeziora, tajemniczy świat jaskiń, a także możliwość kąpieli w basenach z wodą termalną – zrozumiemy dlaczego tysiące turystów chce wypoczywać w Słowacji.

Słowacja jest państwem leżącym w Europie Środkowej. Graniczy na wschodzie z Ukrainą, na południu z Węgrami, na południowym zachodzie z Austrią, na północnym zachodzie z Czechami oraz na północy z Polską. Nie posiada dostępu do morza. Najwyższym szczytem jest Gerlach (2665 m n.p.m), który leży we wschodniej części Tatr.

Republika Słowacka uzyskała niepodległość w 1993 roku i dzieli się na 8 krajów (województw): Bratislavsky, Banskobystricky, Kosicky, Nitriansky, Presovsky, Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky.

Niezależnie od oficjalnego podziału terytorialnego Słowacja dzieli się na regiony, ukształtowane na przestrzeni dziejów a szczególnie w okresie Królestwa Węgierskiego. Pomiędzy regionami wystepuja różnice w zakresie tradycji, zwyczajów i kultury. Wyróżnia się następujące regiony: Bratislava, Gemer, Horehronsko, Liptov, Novohrad, Orava, Poddunajsko, Pohronie, Ponitrie, Ponitrie Kysuce, Povazie, Saris, Spis, Turiec, Zahorie i Zemplin